فوم سقفی


فوم سقفی و پانل هایی سه بعدی سال هاست که در صنعت ساختمان در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد . ساختمان های با این ساختار در زمره سیستم های پیش ساخته محسوب شده و از امتیازهای ساختمان های پیش ساخته برخوردارند .

از جمله مزایای این سیستم می توان به کاهش نسبی هزینه های کار ، نیروی انسانی ، کاهش زمان اجرا ، ایمنی در مقابله زلزله و آتش سوزی ( به علت عدم شعله وری در مواد اولیه مصرفی ) و کیفیت بهتر اشاره نمود .

وزنی که یک دیوار پانل سه بعدی تحمل می کند سه تن بر متر مربع می باشد . این در حالی است که تنها یک طرف از دو سوی دیوار بتن ریزی شده باشد و از نظر وزن  یک متر مربع دیوار نازک کاری شده جداکننده خارجی پانل های سه بعدی که از سمت داخل گچ رویه و از سمت خارج سیمان سفید شده باشد دارای وزن تقریبی 150 کیلوگرم می باشد ، در صورتی که همان دیوار از نوع سفال حدود 302 کیلوگرم است . این تفاوت وزن چشمگیر شامل پلاستوفوم های سقفی با بلوک سفالی نیز می شود .

 
جهت  سفارش انواع یونولیت و فوم میتوانید با کارشناسان ابتکار فوم  در تماس  باشید.
 
فوم سقفی