یونولیت سقفی


ونولیت سقفی برای تیرچه های سیمانی :

ابعاد یونولیت سقفی استاندارد جهت تیرچه های سیمانی با لبه یا پاشنه (۳*۴سانتیمتر) وعرض تقریبی ۵۰ سانتیمترو طول ۲ متر و ارتفاع و قطر ۲۰-۲۵ سانتیمتر می باشد. از فوم های عموما در ساختمان های با اسکلت بتنی استفاده می شود.
خصوصیات بارز فوم ها ی سقفی با عرض ۵۰ سانتیمتر:

  •   این فوم ها به علت عرض کمتر نسبت به فوم های کرومیت استحکام بالاتری دارند.
  •   استفاده از تیرچه های سیمانی در سقف باعث سنگین تر شدن سقف می شود.
  •    عموما هزینه اسکلت های سیمانی نسبت به اسکلت فلزی کمتر می باشد.
  •   در اسکلت سیمانی پیشرفت کار نسبت به اسکلت فلزی کند تر است.

 

یونولیت سقفی با لبه کرومیت:

لبه یا پاشنه فوم سقفی با لبه کرومیت (۳*۱سانتیمتر) عرض ۶۵ سانتیمتر و ارتفاع و قطر ۲۰-۲۵ سانتیمتر می باشد. ازاین فوم ها عموما در ساختمان های با اسکلت فلزی استفاده می شود.  لبه یا پاشنه آن (۳*۱سانتیمتر) عرض ۶۵ سانتیمتر و ارتفاع و قطر ۲۰-۲۵ سانتیمتر می باشد. ازاین فوم ها عموما در ساختمان های با اسکلت فلزی استفاده می شود.

خصوصیات بارز فوم ها ی سقفی با لبه کرومیت:

  •   عرض بیشتر این فوم ها نسبت به فوم های سیمانی باعث مصرف کمتر تیرچه کرومیت می شود.
  •   در این نوع سازها  وزن سقف سبکتر از زمانی است که از تیرچه سیمانی در سقف استفاده می شود.
  •   اجرا ونصب فوم های کرومیت سرعت بیشتری نسبت به تیرچه سیمانی دارد.
  •   این تیرچه ها در اسکلت های فلزی مورد استفاده قرار می گیرند و باعث سرعت بالای کار می شود.
  •   هزینه ی اسکلت های فلزی نسبت به بتنی بیشتراست.

 

یونولیت سقفی